Avoinna ma 10:45 - 14, ti - to 10:45 - 21 (keittiö 20), pe 10:45 - 04:30 (keittiö 21), la 12 - 04:30 (keittiö 21), su suljettu
FacebookInstagram
Kerubi Facebook Kerubin Instagram

Tietosuojalauseke ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE - asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Joensuun Töminä Oy
y-tunnus: 2318380-7
Käyntiosoite: Siltakatu 1, 80100 Joensuu
Puh. (013) 129 377
Sähköposti: info@kerubi.fi

2. Yhteydenotto henkilörekisteri- ja tietosuoja-asioissa

info@kerubi.fi

3. Rekisterin nimi

Ravintola Kerubin asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan. Kerubin asiakasrekisterin tietoja kerätään Joensuu Töminä Oy:n/Ravintola Kerubin toimesta.

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten sekä velvollisuuksiemme täyttämisen kannalta, kuitenkin vähintään vuoden ja enimmillään viisi vuotta tiedon kirjaamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde.

5. Rekisterin keskeinen tietosisältö

 • asiakkaan etu- ja sukuninimi
 • asiakkaan lähiosoite
 • asiakkaan postinumero ja postitoimipaikka
 • asiakkaan puhelinnumero
 • asiakkaan sähköpostiosoite
 • mahdolliset laskutustiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa saadaan suoraan Kerubin asiakkailta heidän tehdessään arkistoimista vaativia toimenpiteitä, kuten pöytä- ja tilavarauksia. 

7. Tietojen luovutus

Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen mukaan lukien tapauskohtaiset palvelu-, viestintä ja muut vastaavat toimenpiteet. Henkilöihin voi olla yhteydessä Ravintola Kerubin vastuuhenkilöt sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta; teknologian suojaamiseksi; oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi; organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi; tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne pääsy vain ravintolan henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä. 

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisterin henkilöllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa sekä saada tietää ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan sähköpostitse: info@kerubi.fi. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

---------------------------------------------------------------

REKISTERISELOSTE - kanta-asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Joensuun Töminä Oy
y-tunnus: 2318380-7
Käyntiosoite: Siltakatu 1, 80100 Joensuu
Puh. (013) 129 377
Sähköposti: info@kerubi.fi

2. Yhteydenotto henkilörekisteri- ja tietosuoja-asioissa

info@kerubi.fi

3. Rekisterin nimi

Ravintola Kerubin kanta-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Kerubin kanta-asiakkaiden henkilötietoja kerätään Joensuu Töminä Oy:n/Ravintola Kerubin toimesta.

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten sekä velvollisuuksiemme täyttämisen kannalta, kuitenkin vähintään vuoden ja enimmillään viisi vuotta tiedon kirjaamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde.

5. Rekisterin keskeinen tietosisältö

 • henkilön etu- ja sukuninimi
 • henkilön lähiosoite
 • henkilön postinumero ja postitoimipaikka
 • henkilön puhelinnumero
 • henkilön sähköpostiosoite
 • maksutiedot kanta-asiakkuudesta

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa saadaan suoraan Kerubin kanta-asiakkailta heidän rekisteröityessään kanta-asiakaspalveluun. 

7. Tietojen luovutus

Tietoja käytetään kanta-asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi- ja muut vastaavat toimenpiteet. Henkilöihin voi olla yhteydessä Ravintola Kerubin vastuuhenkilöt sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.

Kanta-asiakaskortti käyttää Shopify Inc. Ltd:n verkkokauppa-alustaa. Asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat Shopifyn tytäryhtiön Shopify International Ltd:n tietojärjestelmään, tietokantoihin ja tallennustilaan Irlantiin. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Shopify Inc – kanta-asiakaskortti alusta
 • Stripe Inc – luottokorttimaksut
 • Paypal - verkkomaksut
 • Mailchimp – uutiskirje

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta; teknologian suojaamiseksi; oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi; organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi; tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. 

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisterin henkilöllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa sekä saada tietää ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan sähköpostitse: info@kerubi.fi. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.